Projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001457 FVE Naděje I. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. 

  

Projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001458 FVE Naděje II. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. 

 

Projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001459 FVE Naděje III. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.