Detoxikační poradna

Detoxikační poradna je do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení.

1) Měření toxické zátěže - indikace pomocí přístroje Salvia

Salvie je modifikace původního EAV přístroje pro elektroakupunkturní diagnostiku, který sestrojil německý lékař Reinhold Voll. Na rozdíl od klasického měření EAV, kdy se měří z několika bodů na konečcích prstů,  se u této modifikace EAM měří pouze z jednoho bodu na dlani, tzv. bod osrdečníku. Vyšetření Salvií není bolestivé, sonda indikuje pouze povrchové napětí kůže a změnu odporu, takzvaný vegetativní funkční test pomocí počítačového programu EAM set. Tato změna může znamenat přítomnost toxinů v lidském organismu a zároveň nám může napomoci získat řadu dalších informací, jako např. kvalitu funkce jednotlivých orgánů. Je možné také ověřovat výběr  tinktur Naděje, zjišťovat snášenlivost alopatických preparátů, testovat odezvu na optimalizaci stravy a jednotlivých potravin.

Měření trvá cca 1 hodinu.

Cena: 300 Kč.

Salvia

2) Mini Quantum – Quantum Resonance Magnetic Analyzer

Mini Quantum je kondiční orgánový skener pro zjišťování neživých zátěží v organismu.

Přístroj byl vyvinutý na základě  vědeckých objevů v oblasti bioenergií a biomagnetismu. Je zkonstruován tak, aby při použití možností nejmodernější elektroniky dokázal snímat slabé magnetické pole, které vytváří lidský organismus, provést jeho analýzu až na úroveň magnetického vyzařování a vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk. Jeho přehledný a obsáhlý výstup upozorňuje na zjištěné abnormality a ukazuje kde je možno hledat příčiny způsobené jakoukoliv nerovnováhou v testovaném organismu. To umožňuje včas zareagovat a drobnými úpravami životního stylu zabránit vzniku obtíží a přiblížit se celkové harmonii organismu.

Vlastní skenování netrvá déle než minutu! Již za takto krátký čas získáte komplexní přehled o Vaší tělesné kondici.

Cena: 200 Kč.

Zvýhodněná cena za obě služby: 400 Kč (měření Salvia + Quantum).

Na měření je potřeba se dopředu objednat na níže uvedených kontaktech:

Jarmila Mikešová

Tel.: 582 331 157

Mob.: 605 049 604

Mail.: jarmila.mikesova@nadeje-byliny.eu