Obchodní podmínky

Objednávky jsou zpracovány do dvou pracovních dnů, poté jsou předány České poště k doručení dle platných dodacích podmínek České pošty, objednávky přijímáme i telefonicky, po pracovní době na čísle 737 525 301, popř. emailem, na: objednavky@nadeje-byliny.eu

Objednávka musí obsahovat

- příjmení a jméno objednatele
- místo dodání (je-li odlišná od sídla odběratele)
- způsob úhrady
- telefonické a e-mail spojení
- název zboží
- počet kusů

Platební podmínky

- osobní odběr a zaplacení v sídle firmy Naděje, Brodek u Konice 3

- prodejna od 08.00 – 15.00 hod.

- dobírka a doručení Českou poštou,

k ceně je připočítáno poštovné dle tarifů České pošty 100 Kč

- při dalších objednávkách, kdy nahlásíte zákaznické číslo platíte poštovné 50 Kč

- při odběru nad 1 500 Kč poštovné neúčtujeme

K cenám poštovného je připočítávána na základě Zákona o DPH č.235/2004, §52 základní sazba DPH 21 %.

Vrácení peněz

Na veškeré zakoupené zboží poskytujeme záruku vrácení peněz bez udání důvodů do 7 dnů od převzetí zboží v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. Zboží kupující doručí osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce. Vrácené zboží musí být v bezvadném stavu, neporušeno a nesmí být porušen i případný ochranný obal. Firma Mgr. J. Podhorná vrací peníze pouze za objednané zboží, nikoli za poštovné.

Reklamace zboží

Reklamace jsou vyřizovány podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Reklamaci musí kupující učinit písemně (e-mailem, poštou) a v oznámení uvést zjištěné závady. K vyřízení reklamace je nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulaci po převzetí zboží, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení oznámení o reklamaci o postupu a vyřízení.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze v počítačovém systému a budeme s nimi nakládat jako s chráněnými informacemi v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud nám tedy svěříte své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, je ochrana Vámi zadaných údajů zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména zákonem č.101/2000 Sb.). Na Vaši žádost v e-mailové, nebo písemné formě však budou ze systému vymazány.

K žádnému využití či předání těchto údajů třetím osobám nedojde bez Vašeho souhlasu.