Masti 

Masti a oleje vtíráme dle potřeby v tenké vrstvě do kůže, pokud není stanoveno jinak.