Souhlas s použitím cookies

přizpůsobujeme se Vám na míru. Na základě Vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme Vám relevantní nabídky a produkty. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím se vším“ souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech.
Personalizaci a cílenou reklamu si můžete podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout po kliknutí na odkaz „Nastavit soukromí“ v patičce e-shopu.

Nastavení soukromí - cookies

Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.

Bez těchto cookies by nebylo možné naši službu využívat.

Díky těmto cookies můžeme vylepšovat naše stránky a dělat je pro vás přístupnější, pohodlnější a můžeme se zaměřovat na ty části stránek, které vás nejvíce zajímají a které využíváte.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.

0 Košík
Bylina (ozdoba stránky) Bylina (ozdoba stránky)

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“) 

podle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“)

Mgr. Jarmily Podhorné
podnikatelky se sídlem Brodek u Konice 3, 798 46 Brodek u Konice,
IČO: 64262146, DIČ CZ435609464, 
zapsané v živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem Konice
(dále jen „Prodávající“).

VOP jsou určené pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.nadeje-byliny.eu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky (dále jen „Zboží“) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese https://www.nadeje-byliny.eu (dále jen „Webový portál“).
1.2. Kupující je (I) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), (II) osoba odlišná od Spotřebitele (dále jen „Podnikatel“). Podnikatel a Spotřebitel dále jako „Kupující“. Prodávající a Kupující dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“. 
1.3. Tyto VOP neupravují velkoobchodní podmínky pro nákup Zboží. Pro velkoobchodní nákup se užijí tyto Podmínky pro velkoobchodní nákup (B2B program).
1.4. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tj. za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
1.5. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávající a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu.
1.6. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
1.7. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.8. Znění VOP může prodávající kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Pro práva a povinnosti Smluvních stran platí znění VOP účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.
1.9. Děláme vše pro to, aby Webový portál fungoval nepřetržitě a správně, ale k výjimečným výpadkům přeci jen může dojít. Proto v případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci (např. výpadek elektřiny) neodpovídáme za nedodržení provozní doby e-shopu, ani za jinou újmu tím způsobenou. Prodávající negarantuje non-stop provoz Webového portálu.

2. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

2.1. Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, jímž objednávku dokončujete) se pro Kupujícího stávají tyto VOP závazné. Součástí VOP jsou zejména Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, Způsoby dopravy a další dokumenty, na které se Prodávající odkazuje.
3. Jak U NÁS můžete nakupovat
Nákup přes Webový portál
3.1. Nakoupit můžete na adrese Webového portálu http://nadeje-byliny.eu. 
3.2. Objednávka je vytvořena kliknutím na tlačítko určené k dokončení objednávky. Do té doby lze objednávku v košíku libovolně upravovat, včetně způsobu dopravy a platby.
3.3. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku kdy vám objednávku potvrdíme. Potvrzení objednávky obdržíte na vámi zadanou e-mailovou adresu.
3.4. Změna objednávky po jejím potvrzení Kupujícím je možná pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran.
Nákup přes e-mail, telefon či obdobný komunikační prostředek
3.5. Objednávku Zboží můžete provést i prostřednictvím telefonu. E-mailu nebo jiného komunikačního prostředku skrze naše kontaktní údaje zveřejněné na Webovém portálu.
3.6. Při objednání přes e-mail je Kupní smlouva uzavřena doručením potvrzení objednávky na váš e-mail. 
3.7. Při objednávce přes telefon je smlouva uzavřena v momentě Vašeho potvrzení.
Nákup v kamenné prodejně
3.8. Nakoupit u nás můžete také prostřednictvím pracovníka v kamenné prodejně. Kamenná prodejna je otevřena dle provozní doby, která je zveřejněna zde.
3.9. V případě objednání prostřednictvím pracovníka v kamenné prodejně je smlouva uzavřena okamžikem (i částečné) úhrady.
3.10. Prodávající si vyhrazuje v případě nákupu jakýmkoli způsobem vlastnické právo k nabízenému Zboží až do okamžiku, kdy dojde ze strany Kupujícího k zaplacení celé kupní ceny.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webovém portálu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávku Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může objednávku uskutečnit též přímo z Webového portálu bez vytvoření registrace.
4.2. Při registraci na Webovém portálu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu.
4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně těchto VOP).
4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Webového portálu.

5. KUPNÍ SMLOUVA

5.1. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme nebo a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).
5.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webovém rozhraní je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
5.3. Zveřejněné spotřebitelské recenze Zboží pochází od Spotřebitelů, kteří Zboží nebo Službu skutečně použili nebo si je zakoupili. Prodávající umožnuje vkládání Spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení Zboží nebo Služby, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí.
5.4. Webový portál obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.
5.5. Ceny zboží jsou uvedeny v české měně a včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a případně dobírky, která se zobrazí až v poslední fázi objednávky podle vašeho výběru.
5.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně Kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného Zboží ve výši stanovené na Webovém portálu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo Kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a Kupující je povinen dopravu zboží Prodávajícímu uhradit dle účinného ceníku dopravy.
5.7. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (tzv. košík) umístěný na Webovém portále.
5.8. Před konečném zaslání objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
5.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
5.10. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
5.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. KUPNÍ CENA (CENA ZBOŽÍ) A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Celkové Kupní ceny Zboží jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a případně dobírky, která se zobrazí až v poslední fázi objednávky podle vašeho výběru.
6.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu těmito způsoby:
- hotově nebo kartou v kamenné prodejně Prodávajícího na adrese Brodek u Konice 3, 798 46 Brodek u Konice;
- bezhotovostně kartou online;
- bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na dokladu pro úhradu objednávky;
- hotově nebo kartou na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně prostřednictvím alternativního platebního systému (např. Apple Pay, Google Pay);
- hotově nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilky;
6.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
6.4. Není-li ujednáno jinak, pak Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 
6.5. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná doručením výzvy k úhradě ceny Zboží. Za výzvu se považuje potvrzení objednávky či zaslání jiné výzvy k uskutečnění platby. Není-li sjednáno jinak, není Prodávající povinen do úplné úhrady ceny Zboží toto předat Kupujícímu, s výjimkou platební metody na dobírku. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6.6. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (VS).
6.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
6.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat, není-li Prodávajícím uvedeno výslovně jinak.
6.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může Spotřebitel odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Je-li předmětem závazku koupě Zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme Zboží, nebo
7.1.1. poslední kus zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů, které jsou dodávány samostatně,
7.1.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
7.1.3. první dodávku zboží, je-li v Kupní smlouvě ujednána pravidelná opakovaná dodávka zboží po ujednanou dobu.
7.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce:
7.2.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
7.2.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
7.2.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,
7.2.4. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání.
7.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 7.1. těchto VOP. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využit vzorový formulář. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@nadeje-byliny.eu.
7.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 7.1. těchto VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. 
7.6. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Prodávající obdrží Zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
7.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
7.8. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Není-li Kupujícím jinak výslovně určeno v písemné podobě, pak Prodávající vrátí peníze na účet, z něhož Kupující uhradil cenu Zboží.
7.9. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
8.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. 
8.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
8.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
8.6. Není-li ujednán jiný čas plnění, Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li Kupující věc v čase uvedeném v tomto odstavci, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši a náklady na dodání Zboží na adresu uvedenou Kupujícím a rovněž náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu.
8.7. Má-li Prodávající Kupujícímu věc odeslat, je Kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy mu ji nebo jím určené osobě předá dopravce. V případě poškození zásilky doporučuje Prodávající Kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.
8.8. Je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Prodávající Kupujícího výslovně upozorňuje, že bude-li docházet opětovně k porušení povinnosti Kupujícího, který si opakovaně nevyzvedne zboží i přes předchozí upozornění ze strany Prodávajícího, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění (nebude-li stranami sjednána její výše, platí za ujednanou výše obvyklá), a dále je prodávající oprávněn omezit Kupujícímu platební metody pouze na bankovní převod či platbu kartou.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc:
9.1.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
9.1.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
9.1.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
9.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
9.2.1. je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
9.2.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
9.2.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
9.2.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
9.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b OZ a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
9.4. Ustanovení čl. 9.1. a 9.2. VOP se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.
9.5. Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, je-li vada Zboží nevýznamná; má se však za to, že vada Zboží není nevýznamná.
9.6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
9.7. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
9.8. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující věc koupil. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady.
9.9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
9.9.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji řádně neodstranil,
9.9.2. se vada projeví opakovaně,
9.9.3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
9.9.4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
9.10. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli své provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. 
9.11. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat při uplatnění reklamace na vyžádání písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
9.12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
9.13. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, nemá právo na přiznání těchto nákladů.
9.14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.
10.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) OZ.
10.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou na stránce Webového portálu https://nadeje-byliny.eu/content/16-kontakty. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
10.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.
10.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
10.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, jímž je Městský úřad Konice. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
10.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
10.8. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ní Prodávající umožnila nakládat.
10.9. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.
12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
12.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu uvedeného v čl. 11 těchto VOP.
12.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, které naleznete zde.

13. DÁRKOVÉ POUKAZY

13.1. Prodávající je vydavatelem dárkových poukazů e-shop Naděje a poukazů Centrum Naděje, a to v různých nominálních hodnotách uvedených na Webovém portále. Tyto poukazy je možné zakoupit jako kterékoli jiné Zboží z nabídky Prodávajícího. Poukaz e-shop Naděje lze uplatnit jen v kamenné prodejně Prodávajícího. Poukaz Centrum naděje je možné uplatnit pouze na služby dle vlastního výběru ve zdravotním a relaxačním centru Naděje v Brodku u Konice, které provozuje Prodávající.  Poukaz lze uplatnit pouze v Centru Naděje osobně. Výběr terapií si můžete prohlédnout na CentrumNadeje.cz.
13.2. Dárkový poukaz musí být vyčerpán celý najednou, hodnotu poukazu nelze rozdělit do více objednávek. Celková hodnota objednávky, ve které má být uplatněn dárkový poukaz, musí být větší nebo rovna hodnotě poukazu. 
13.3. K samotnému uplatnění dárkového poukazu dochází až okamžikem fakturace, kdy se hodnota dárkového poukazu skutečně odečte od ceny objednávky, čímž se sníží celková částka k úhradě.
13.4. Každý dárkový poukaz má platnost 12 měsíců ode dne jeho vydání.

14. DORUČOVÁNÍ

14.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího, kterou uvedl v objednávce na Webovém portále.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je Spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
15.2. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
15.3. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na Webovém portále, v den uzavření Kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Smluvními stranami archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2024.

V Brodku u Konice dne 1.5.2024       
             
Mgr. Jarmila Podhorná                                        
provozovatelka e-shopu
www.nadeje-byliny.eu

Kdo je Mgr. Jarmila Podhorná

Mgr. Jarmila Podhorná je zakladatelkou a majitelkou firmy Naděje, která se specializuje na výrobu bylinných tinktur a gemmoterapeutických přípravků. Její láska k přírodě a zájem o alternativní medicínu ji vedly ke studiu "Herbáře léčivých rostlin" a následnému založení vlastní firmy. Firma Naděje se zaměřuje na výrobu přípravků bez nežádoucích účinků a s příznivým působením na lidský organismus, které jsou cenově dostupné a slouží k prevenci i regeneraci při různých zdravotních problémech.

Co říkají naši zákazníci

Topol černý (pupeny)
Ověřený nákup
Měsíc a půl trvající problém, nárazové bolesti v levé noze ( vnější strana chodidla, částečně kolem achilovky). Podezření na boreliozu "vyvráceno" byť IgG protilátky měly hraniční koncentraci, IgM byly na průměru. Nicméně nějaký zánět tam evidentně byl. Už po 2 aplikacích, vždy večer před spaním do trošky džusu 10 kapek z každé níže uvedené tinktury (čili celkem ca 60 kapek jednorázově) to skoro, až na občasné "vzdálené" doznívání, zmizelo. Po 3. dni resp. po 3. aplikaci to odeznělo zcela. Smilax lékařský, Andrographis mix, Olše - tinktura z pupenů, Jasan - tinktura z pupenů, Topol černý - tinktura z pupenů, vše ze zdejšího e-shopu Vybráno na základě videa paní Podhorné k borelioze + ještě bokem zakoupená tinktura z křídlatky japonské. Díky moc za ty zázračné tinktury a přeji ať se daří !
Marek
30.06.2024
Mukoben
Ověřený nákup
Vynikající tinktura,mohu jen a jen doporučit !!! Byla jsem s manželem na návštěvě u dcery.Bydlí již 14 let v destinaci kde bez klimatizace se nedá žít.Máme chlapečka 4,5 let ,často když jsme přiletěli tak pokašlával,nasadila jsem mu MUKOBEN poloviční dávku a po 1 dni a půl přestal úplně kašlat.Dávala jsem týden, celý týden 3x poloviční dávku denně. Po dobu 1 měsíce co jsme tam byli vnouček nezakašlal.Mohu jen a jen doporučit a děkujeme za to že tu paní Mgr J.Podhornou máme. Vždy vozím s sebou k dceři zásobu MUKOBENU , nejen malému chlapečkovi ale i dospělým rodičum. Velký dík NADĚJI !!!
Jaroslava
27.06.2024
Štětka
Ověřený nákup
Byla jsem velmi překvapená, jak rychle mi tato tinktura zabrala na problémy po prodělané borelióze, hlavně bolesti kloubů a velká únava. Po pár dnech se mi neuvěřitelně ulevilo a cítím se po dlouhé době plná energie. Moc děkuji paní magistře za její práci a spoustu rad a doporučení, které se dají najít na internetu.
Eva
23.06.2024
Šišák bajkalský (pupeny)
Ověřený nákup
Na Šisák bajkalský nedám dopustit,když mi někdy vyletí tlak přes 120,po užití 2-3 dávek se mi vždy zaručeně sníží tlak na normál.To mi kdysi dávno poradil bylinkář Pavel Váňa.
Iveta
30.05.2024
Sprchový olej
Ověřený nákup
Konečně jsem našla opravdu výborný sprchový olej. Pokožka po sprchování je hladká, není vysušená. Krásně voní.
Milena
22.05.2024
Kúra pro podporu kloubů
Ověřený nákup
Tuto sestavu jsem zakoupila v nouzi,tak moc mě bolly klouby ,v kříži a stehenní kosti,že jsem ušla pár metrů a musela jsem se zastavit.Nic nepomáhalo,různé mazání,doplňky,práškům chemickým se snažím vyhnout,zatím žádné neberu.Při vybrání první lahvičky Buku lesního s Třezalkou se dostavila taková obrovská úleva,že mám pocit,že mě nikdy nic nebolelo.Výborná sestava,v užívání tinktůr pokračuji a cítím se neuvěřitelně dobře a bez bolestí.U pani Podhorné vždy najdu pomoc a řešení.
Iveta
17.05.2024
Olšová mast (30 ml)
Ověřený nákup
Tato mast je naprosto perfektní. Velice rychle hojí rány, večer namažu a ráno je rána k nepoznání (super na popraskanou kůži, dobré ranky atd.)
Jana
15.04.2024
Bříza (pupeny, 50 ml)
Ověřený nákup
Děkuji moc za všechny produkty. Tinktura z pupenů břízy je doslova poklad, pomáhá mi velice a mimo jiné pomáhá i stabilizovat psychiku, na fyzické rovině také pomohla moc. Díky!
Petra
05.04.2024
Mast z kiwi
Ověřený nákup
Léčí opakované výskyty plísně na nohou.
Martina
01.04.2024
Měsíčková mast (30 ml)
Ověřený nákup
Dcera měla alergickou reakci na desinfekce proti kovidu a některá mýdla. Měla tak suchá místa na rukách, až jí kůže praskala a tekla jí z ranek krev. Ruce jsem jí ošetřila vaší měsíčkovou mastí. Vždy ráno a večer několik dnů po sobě. Zhruba po týdnu problém vymizel, ruce jsou krásně hladké. Nyní užíváme zhruba dvakrát týdně preventivně. Moc děkujeme a všem vaši mast doporučujeme.
Barbora
21.02.2024
Mast vlaštovničník, měsíček, topol (30 ml)
Ověřený nákup
Mám z práce ošklivé křečové žíly na nohách. Levá noha bolela tak, že se nedalo bez stahující punčochy vůbec fungovat. Po použití masti z vlastovičníku se stav podstatně zlepšil, mohu chodit i bez punčochy.
Eva
11.02.2024
Mast z kiwi
Ověřený nákup
Maminka ma výrustky na krční a hrudní páteři. Často jí páteř ztuhne, hlavně večer a v noci a do rána pochoduje po bytě, aby vydržela bolestí. Prášky ani masti na to nezabírají. Tahle mast asi po čtvrt hodině odstraní bolest i ztuhlost.
Eva
11.02.2024
Olšová mast (30 ml)
Ověřený nákup
Přítel má špatnou kůži na holeních, každá oděrka končila ošklivým zánětem a náběhem na otevření holeně. Po používání této masti kůže zesílila a je mnohem zdravější.
Eva
11.02.2024
Česnek mědvědí a setý
Ověřený nákup
Dlouho mě trápil zlatý stafylokok.Česnek jsem si zakoupil jako prevenci, a opravdu pomáhá. Skvělá tinktura. Mohu jen a jen doporučit.
Dalibor
05.02.2024
Smrkový výluh 115 ml
Ověřený nákup
Po námaze svalů, kloubů mazat ihned ne až se rozbolí hodně. Je výborný, uvolnuje a příjemně voní, uvolnuje i cesty dýchací při namazání na hrud.
Milada
31.01.2024
Kotvičník pozemní (pupeny)
Ověřený nákup
Super produkty ??
Lenka
28.12.2023